Regie krijgen over je eigen leven.


Vanaf mijn negentiende werk ik in de geestelijke gezondheidszorg en heb veel ervaring met diagnostiek en behandeling (eventueel ook medicamenteus) van; ADHD, stemmingsstoornissen, angststoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en traumaklachten. Dit zorgaanbod in mijn praktijk is aangesloten bij Stichting 1nP. 1nP maakt onderdeel uit van de Parnassia-Groep en is een gecertificeerde netwerkorganisatie van professionele ggz-professionals die ambulante behandeling bieden aan volwassen cliënten. Ik werk indien nodig samen met andere disciplines; SPV, psychiater en GZ-psycholoog.  Vanuit 1nP wordt deze zorg vergoed vanuit de basisverzekering. U heeft een verwijsbrief nodig van uw huisarts voor de Basis ggz of de Specialistische ggz. Hierbij wordt wel uw eigen risico aangesproken.


In de behandeling combineer ik verpleegkundige behandelingen met medisch-psychiatrische en psychologische behandelvormen zoals bijvoorbeeld cognitieve therapie, gedragstherapie, mindfulness, EMDR, elementen uit de transactionele analyse, ontwikkelingspsychologie, systeemtherapie. Er is aandacht voor preventie, psycho-educatie, herstel, ondersteuning, coaching en voorkomen van terugval om u in staat te stellen

regie over het eigen leven te hebben of terug te krijgen. Indien nodig en/of gewenst kunnen familie of belangrijke andere betrokken worden bij de behandeling. Naast individuele behandeling geef ik bij voldoende aanmeldingen ook training in kleine groepjes voor o.a. het verbeteren/aanleren van plannen en organiseren voor mensen met ADHD.

U kunt een intake plannen bij de volgende klachten: urn-out klachten, (vermoeden van) ADHD, Trauma gerelateerde klachten, Depressieve klachten, Persoonlijkheidsproblematiek; negatief zelfbeeld, vermijding,

impulsiviteit, moeite met emotieregulatie, Stemmingswisseling,

moeite met aangaan en onderhouden van relaties, vaak ruzies, snel gekwetst zijn), Angstklachten, Autisme.


“It all depends on how we look at things, and not how they are in themselves.”