Neem een kijkje in jouw eigen patronen.


Wij maken allemaal deel uit van een groter geheel. Daarbinnen hebben wij wél onze eigen zeggenschap en invloed, maar níet de macht om alles zelf uit te maken. Soms hebben wij te buigen voor iets wat groter is dan onszelf. Dat grotere geheel kan het familiesysteem zijn waarin we zijn opgegroeid, het organisatiesysteem waarin we werken of de maatschappij waarin we op dit moment met tal van uitdagingen worden geconfronteerd.


Tijdens een workshop Familieopstellingen gaan we aan de slag met de patronen binnen jouw systeem. Tijdens een opstelling gaan we ‘systemisch kijken’. Dat wil zeggen: oog hebben voor alle personen en gebeurtenissen binnen een systeem (familie, organisatie, etc...). Hoe deze met elkaar zijn verbonden en hun effecten in verleden, heden en toekomst.

Ben je erbij als vraagsteller óf als representant?

Wij ontmoeten je graag!

Deze workshop wordt door Chandra en Ursula gegeven, kijk in de agenda voor data.


“There are two gifts we should give our children. Roots and wings”